Stel cookie voorkeur in

Groepen

Wij werken volgens het jaarklassensysteem en dat betekent dat wij 8 klassen hebben. Een kind komt binnen in klas 1 en doorloopt alle klassen tot en met klas 8. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd en ontwikkelingsniveau worden in een klas ingedeeld.

Kinderen zitten echter in groepen. We spreken bijvoorbeeld over groep 1-2, groep 6 enz. We zetten nl. soms kinderen uit verschillende klassen bij elkaar in zgn. combinatiegroepen.

Afhankelijk van het aantal leerlingen, worden er dan groepen gevormd. Dat kunnen zijn:

  • enkelvoudige groepen: bijv. groep 5
  • combinatiegroepen: bijv. groep 6-7

We hebben 8 klassen maar we maken dit schooljaar 6 groepen.

Criteria

Het samenstellen van de groepen gebeurt op basis van een aantal criteria:

  • leerlingaantallen
  • verhouding jongens / meisjes
  • verhouding jongste / oudste leerlingen

Verder proberen we rekening te houden met bijv. vriendschappen. 

Het vormen van de groepen voor een volgend schooljaar is altijd een proces dat zorgvuldig wordt uitgevoerd en waarbij het hele team is betrokken. Als we eenmaal tot een definitieve groepsindeling zijn gekomen, dan wijken we daar in principe niet meer van af. Jammer genoeg kunnen we het niet iedereen 100% naar de zin maken...