Stel cookie voorkeur in

Mens en organisatie

Onderwijs is mensenwerk. Onderwijs gaat over mensen. Dat houden wij steeds voor ogen.

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Wij streven naar perfectie, maar dat lukt niet altijd. Wij doen ons best, maar maken ook fouten. Wij staan open voor feedback, reflecteren op ons handelen en leren van fouten. 

Een school is een organisatie. Een organisatie is een poging op grip tekrijgen op de werkelijkheid. Hoe strak je alles ook organiseert, 100% grip op die werkelijkheid heb je nooit. Daarom is de schoolorganisatie met al zijn documenten, protocollen enz. een uitgangspunt, een houvast. Maar wij wijken af van 'de organisatie' als de omstandigheden dat vragen. De mens (het kind!) gaat voor.