Stel cookie voorkeur in

Het samenwerkingsverband

Het OT = ondersteuningsteam school

Als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt door een leerling na de uitvoering van het groepsplan of als dit wordt besloten tijdens de leerlingbespreking, wordt een leerling aangemeld bij het OT. Een orthopedagoog van het samenwerkingsverband is hierbij aanwezig. In het OT wordt besproken welke diagnostiek nodig is en welke extra hulp de leerling nodig heeft. In deze fasen  worden ouders ook betrokken, zij schuiven immers aan bij elk OT. Wanneer er geen aanvullende doelen gesteld kunnen worden binnen het groepsplan, wordt een individueel handelingsplan opgesteld.

Het OTG = ondersteuningsteam scholengroep

Vanuit het samenwerkingsverband worden extra middelen ter beschikking gesteld voor een onderwijsassistent. Zo kan de school een heleboel problemen zelf oplossen.

Soms echter is er nog meer nodig, dan wordt de expertise van de scholengroep ingeroepen. Het OTG is in feite het OT van de scholengroep. Het OTG beschikt over een eigen budget en kan extra middelen toekennen aan een school (bijv. voor extra uren ondersteuning).

Wij maken deel uit van de scholengroep Wieringen & Wieringermeer.

De CTO

De Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen staat nog een stapje hoger in de hiërarchie van de zorg. Als, ondanks alle extra ondersteuning, blijkt dat de school nog steeds niet de juiste ondersteuing kan bieden, dan komt de CTO in beeld. Vaak wordt er dan gedacht aan plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs, maar dat hoeft niet per se: de CTO kan ook weer extra middelen of ondersteuning toewijzen.

Ouders en groeidocument

Ouders worden meegenomen in het proces van de zorgen om hun kind. Zij zijn eerst en vooral expert als het hun kind aangaat, maar willen natuurlijk ook betrokken worden bij alles wat er met hun kind gebeurt.

De IB'er zorgt ervoor dat alle stappen zorgvuldig beschreven worden in het zgn. groeidocument. Ouders beschikken altijd over de meest recente versie van het groeidocument, zodat zij volledig op de hoogte zijn.

Als ouders niet bereid zijn om mee te werken (bijv. omdat zij nog volop in een acceptatieproces zitten), dan kan de school alsnog naar de OTG of de CTO gaan voor advies - dat gebeurt dan wel a.h.v. een geanonimiseerd dossier.