Stel cookie voorkeur in

Pedagogische huisstijl

Iedereen mag er zijn. Dat is het uitgangspunt.
En ieder mag er ook zijn zoals hij of zij is. Dat hoort daar bij.
Dat geldt voor medewerkers, ouders en kinderen.

Maar... er zijn twee restricties:

  • we respecteren de grenzen die anderen aangeven,
  • (dreigen met) geweld, verbaal of fysiek, is niet toegestaan.

Met andere woorden: de school moet een veilige plek zijn. Voor kinderen, ouders en medewerkers.

Kanjeraanpak

De aanpak van de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl) past uitermate goed bij De Meertuin. Kanjertraining onderscheidt twee 'werelden': de wereld van fatsoen en de wereld van de straat. Wij gaan er van uit dat iedereen in de wereld van fatsoen wil leven, waarin je elkaar ruimte geeft, respecteert, helpt, ... en waarin je problemen samen en op constructieve wijze aanpakt met als doel: een goede oplossing waarin geen verliezers zijn.

Informatie over hoe de kanjeraanpak werkt op De Meertuin, leest u hier.

Regels

Een school is een werk- en leefgemeenschap. Om alles goed en vlot te laten verlopen, hebben wij een aantal school- en klassenregels opgesteld. Die regels vindt u in de schoolgids (deel 1), die u kunt downloaden vanaf de downloadpagina.

Aanspreken

Heel veel staat of valt met het elkaar (durven) aanspreken.

Elkaar aanspreken is niet altijd gemakkelijk. Kritiek ontvangen is ook niet altijd gemakkelijk. Maar willen we op De Meertuin (en wat ons betreft in Slootdorp en in de rest van de wereld) een fijne gemeenschap vormen, dan moeten we elkaar wel aanspreken als we vinden dat iets niet goed gaat.

We blijven steeds in de wereld van fatsoen: we spreken elkaar rustig aan op elkaars gedrag - en niet op wie we zijn! We blijven bij de feiten en laten ons niet leiden door emoties. We luisteren naar elkaar, laten elkaar uitspreken, laten merken dat we de ander begrepen hebben.

En als dan alles op tafel ligt, dan zoeken we samen naar een goed werkende oplossing.