Stel cookie voorkeur in

Waar we voor staan

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • samen,
 • respect,
 • vertrouwen,
 • openheid en
 • gelijkwaardigheid.

Deze kernwaarden willen wij graag zichtbaar maken (in praktijk brengen) in de basishouding van iedereen die bij de school is betrokken.

Ze vormen ook de basis voor de algemene gedragsregels op de school. Volwassenen, ouders én leerkrachten, hebben een zeer belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen. De uitgangspunten van de Kanjertraining (leven en werken in de wereld van fatsoen) sluiten hier naadloos op aan.

Lees meer over onze identiteit - klik hier.

Lees meer over onze visie - klik hier.

Sleutelbegrippen

Proactief zijn, initiatief nemen, keuzes maken

Proactief zijn = initiatieven nemen, maar het is meer dan dat. Het wil zeggen dat we verantwoordelijk nemen voor ons eigen leven.

 • We maken onze eigen keuzes en nemen onze eigen beslissingen.
 • We letten erop dat we anderen daarbij niet schaden.
 • We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes.

Tegenover proactief staat reactief.

Reactieve opmerkingen zijn bijvoorbeeld:                                                           
    Ik kan er niets aan doen.
    Zo ben ik nu eenmaal.
    Ik moet  dit of dat.
    Als ik maar…

Daar staan de volgende procactieve opmerkingen tegenover:
    Ik kan het ook anders aanpakken.
    Laat ik eens kijken of er alternatieven zijn.
    Ik bepaal zelf hoe ik me voel.
    Ik kan kiezen.

Doelen stellen

Doelen stellen is weten waar je naartoe werkt. Beginnen met het einde voor ogen wil zeggen dat je jezelf voor ogen houdt waar je heengaat, zodat je beter begrijpt waar je nu bent en je stappen kunt zetten in de juiste richting.

We kunnen het ook klein houden: wat wil je leren en hoe kom je daar?

Plannen maken en prioriteiten stellen

Als je weet waar je heen wilt, dan kun je ook een plan maken: hoe kom ik daar, welke stappen moet ik zetten, wie heb ik daarbij nodig, …

Er leiden altijd meerdere wegen naar Rome, m.a.w. je zult geregeld uitgedaagd worden om keuzes te maken.

Kinderen moeten leren wat belangrijk voor ze is. Een voorbeeld: natuurlijk is buiten spelen leuk én belangrijk, maar soms is het toch verstandiger om eerst je les te leren of je huiswerk te maken…

Win/win nastreven

Als er een probleem of een conflict is, dan zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 • Er is een winnaar en er is een verliezer: de een gaat blij verder, de ander is op zijn minst ontevreden en zint wellicht op revanche. Het probleem of het conflict is waarschijnlijk slechts tijdelijk opgelost – het is niet uit de wereld geholpen! En kan gedacht worden: deze keer verlies ik, zodat jij kunt winnen, maar volgende keer wil ik winnen en dan zal jij verliezen!
 • Er wordt een compromis gesloten: er zijn dan geen winnaars, er zijn alleen verliezers. De kans dat het probleem of het conflict hiermee definitief is opgelost, is eveneens klein.
 • Bij win/win zijn er twee ‘winnaars’: beide partijen zijn tevreden met het resultaat, niemand gaat weg met een ontevreden gevoel. Beslissingen en oplossingen hebben dus voor alle partijen een voordeel, iedereen moet zich er goed bij voelen en zich gecommitteerd voelen aan de oplossing.

Je kunt nog verder gaan: win/win or no deal. Dit is de mentaliteit om alleen een afspraak te maken als beide partijen er beter van worden. Wordt er niet zo'n oplossing gevonden, dan worden de gesprekken gestaakt. Zo blijft de relatie intact en wordt er niet gekozen voor een beslissing waar een van de partijen spijt van heeft.

Een andere manier om tot win/win te komen, is de TWO: de tijdelijk werkbare oplossing. N.B. Een compromis kan als een tijdelijk werkbare oplossing worden ingezet, om tijd te creëren en op zoek te gaan naar een duurzame oplossing.

Samen leren en samen werken

In de klas leren en werken we samen. Een klas is een kleine gemeenschap. In de gemeenschap hebben we elkaar nodig. We kunnen gebruik maken van elkaars talenten, we kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar stimuleren en versterken. Leren is een sociaal proces: het gebeurt in de interactie met anderen.

Samenwerken vraagt iets van kinderen, nl. goed luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijk doel, elkaars verschillen erkennen én  inzetten.

Leren leren en daarbij je eigen leerstijl ontwikkelen

Zo kijken wij naar leren.

 • Leren doe je op veel manieren. De een leert door iets te ervaren, de ander onderzoekt het liever, weer een ander gaat het gesprek aan, leest boeken of kijkt filmpjes. Iedereen heeft zo zijn voorkeur.
 • Er zijn dingen die je moet leren en er zijn dingen die je wilt leren. Je moet uit het hoofd leren (de tafels, spellingregels, …), je moet snappen hoe iets werkt, je moet teksten kunnen begrijpen, je moet weten hoe je iets kunt onderzoeken, …
 • Bij leren hoort fouten maken. Wie nooit fouten maakt, loopt het risico dat hij niet leert leren. Je denkt dan dat leren iets is dat vanzelf gaat. Als je dan opeens wordt geconfronteerd met iets dat níet vanzelf gaat of waarbij je fouten maakt, dan weet je niet hoe je dat moet aanpakken – of je wordt heel onzeker omdat je vindt dat fouten maken echt niet mag.
 • Bij leren hoort reflecteren: hoe verliep het leerproces? Is het resultaat wat ik ervan verwacht heb? Kan ik nu verder of moet ik eerst nog iets anders doen? enz.

Over de diversiteit van leren kunt u meer lezen op wij-leren.nl.

Via de volgende links komt u bij de verhalen m.b.t. onze identiteit en onze visie.