Stel cookie voorkeur in

Burgerschap

Burgerschap en sociale integratie

Onze school wil een school zijn die de kansen voor al onze leerlingen op een succesvolle deelname aan de maatschappij vergroot. Ons onderwijs is erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele samenleving.

Naast het geven van een stevige basis t.a.v. het schoolse leren (basisvaardigheden als taal en rekenen) leggen wij de nadruk op het sociale en emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen leren én om in de samenleving goed te kunnen functioneren (omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid, regulering van emoties enz.).

Het onderdeel burgerschap is geen vakgebied dat je als een geïsoleerd gebied kunt beschouwen. Van groot belang is het modelgedrag van de volwassenen in de school en het functioneren van de school in zijn geheel.

Uitgaande van de basisbehoeftes van kinderen (relatie, competentie en autonomie) die onontbeerlijk zijn om tot leren te komen, bieden wij een veilig, gestructureerd klimaat o.a. aan de hand van de aanpak van de Kanjertraining.

Ook in Trefwoord (methode levensbeschouwelijk onderwijs) besteden we aandacht aan burgerschaps­vorming en sociale integratie.

Daarnaast bieden de methodes die wij gebruiken voor de wereldoriënterende vakken aanknopingspunten om te werken rond onderwerpen die aansluiten bij het leergebied burgerschapsvorming. Denk aan onderwerpen / thema’s als:

  • staatsinrichting
  • racisme en discriminatie
  • wereldgodsdiensten
  • kennismaken met andere culturen