Stel cookie voorkeur in

De identiteitsraad (IR)

Om het karakter van de samenwerkingsschool te borgen en (de kwaliteit van) het levensbeschouwelijk onderwijs te bewaken, hebben we een zgn. identiteitsraad opgericht, voortgekomen uit de werkgroep identiteit die tijdens het fusieproces een belangrijke rol speelde in het afstemmingsproces tussen de verschillende levensbeschouwingen. 

Enkele ouders van de identiteitsraad zijn betrokken bij de (inhoudelijke) organisatie van feesten en vieringen. Zij zitten ook in een werkgroep die meedenkt over de invulling van de levensbeschouwelijke thema's uit de methode Trefwoord.

De leden van de identiteitsraad zijn uitsluitend ouders :


Karina Jorritsma
Karin van Oosten
Forra Vieveen

De vergaderingen van de identiteitsraad worden gekoppeld aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.