Stel cookie voorkeur in

De identiteitsraad (IR)

Om het karakter van de samenwerkingsschool te borgen en (de kwaliteit van) het levensbeschouwelijk onderwijs te bewaken, hebben we een zgn. identiteitsraad opgericht, voortgekomen uit de werkgroep identiteit die tijdens het fusieproces een belangrijke rol speelde in het afstemmingsproces tussen de verschillende levensbeschouwingen. 

Enkele ouders van de identiteitsraad zijn betrokken bij de (inhoudelijke) organisatie van feesten en vieringen. Zij zitten ook in een werkgroep die meedenkt over de invulling van de levensbeschouwelijke thema's uit de methode Trefwoord.

De leden van de identiteitsraad zijn uitsluitend ouders :

Annemarie Dieleman
Karina Jorritsma
Klaas Muurling (voorzitter)
Karin van Oosten
Forra Vieveen

Momenteel is er eenvacature in de IR.

Voor de identiteitsraad geldt hetzelfde als voor de medezeggenschapsraad: uittredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen, en andere ouders kunnen zich kandidaat stellen voor een plaats in de identiteitsraad. Wilt u een vergadering van de identiteitsraad bijwonen? Meldt u dan bij de voorzitter.

Wilt u contact opnemen met de identiteitsraad? Dat kunt u rechtstreeks met een van de leden doen, of via de schoolleiding (school@demeertuin.nl). 

 

Kerstviering december 2015