Stel cookie voorkeur in

De ouderwerkgroep (OWG)

De OWG-leden helpen mee met de organisatie van allerlei activiteiten op school, zoals daar zijn: sinterklaas, kerstmis, carnaval, paasontbijt, schoolreisjes en schoolkamp. Deze vorm van ouderhulp is onontbeerlijk op school en we zijn deze ouders dan ook zeer dankbaar voor hun ondersteuning!

De OWG kan ook andere activiteiten organiseren en/of ondersteunen: ideeën zijn altijd welkom!

De leden van de ouderwerkgroep zijn:

Maureen Datema
Mariska Dekker
Annet Hoitink (penningmeester)
Rosemarie Oldegarm
Lucian van der Laan
Priscilla Simons
Forra Vieveen
Inge Doff

Momenteel zijn er nog vacatures voor de OWG.

De OWG vergadert 6 à 8 keer per schooljaar. Elke vergadering schuift iemand van de schoolleiding en/of het team aan.

De ouderwerkgroep heeft een eigen e-mailadres: ouderwerkgroep@demeertuin.nl.

 

Kerstdiner 2015 - ouders en kinderen hebben allemaal lekkernijen klaargemaakt...