Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokkenheid

Wij zijn een laagdrempelige school, waarin de ouders hun vragen en problemen mogen en durven voorleggen. Problemen zijn er om op te lossen: samen en in een prettige sfeer. Wij zien de school in het verlengde van de opvoeding thuis, waarbij een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders er gewoon bijhoort. Wij verwachten dan ook van ouders dat zij informatie die voor de school relevant is, aan ons doorgeven.

Veel ouders voelen zich betrokken bij onze school en dat waarderen we. De school heeft de hulp van de ouders hard nodig, niet alleen voor hand- en spandiensten tijdens festiviteiten of andere gelegenheden, maar ook bij het leren van de kinderen (en het ondersteunen daarvan).

Ouders, kinderen en school – samen sterker!

Kinderen hebben de samenwerking tussen school en ouders nodig om tot succesvol leren te komen. Goed en betekenisvol overleg met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Een goede communicatie tussen de leerkracht en ouders heeft een positieve invloed op het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van kinderen. Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school als de ouders zich betrokken voelen bij de school en zich op een positieve manier over de school uitlaten. De sfeer in de klas wordt gemaakt aan de keukentafel thuis!! Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij noodzakelijk.

Wat kunnen ouders thuis doen?

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling en schoolprestaties.
U kunt hierbij denken aan:

 • interesse voor het schoolwerk tonen,
 • de schoolvorderingen met uw kind bespreken,
 • kinderen stimuleren om hard te werken op school,
 • hen helpen met hun huiswerk,
 • het belang van school benadrukken,
 • de bibliotheek en musea bezoeken,
 • samen interessante programma’s op TV bekijken (documentaires, Jeugdjournaal, Klokhuis, …),
 • samen culturele uitstapjes maken,
 • veel (voor)lezen in het gezin.

En verder:

 • begeleiding door ouders, zoals toezicht houden op het gedrag van uw kind (buitenspelen, tv-kijken, computergebruik) en uw kind daarbij helpen.
 • zorgen dat uw kind gezond eet en op tijd naar bed gaat, zodat het uitgerust op school komt.
 • hoge, realistische verwachtingen van ouders hangen samen met goede schoolprestaties.