Stel cookie voorkeur in

Welkom op De Meertuin

Onze school heet De Meertuin en dat is niet zomaar… Deze naam voldoet aan alle criteria die we van te voren hadden opgesteld…

De verbinding tussen De Zaaier en De Regenboog, de scholen waaruit we ontstaan zijn op 1 augustus 2014: we zaaien de kleuren van de regenboog en krijgen een mooie, gevarieerde tuin. 

De verbinding met de Wieringermeer: die zit ‘m in de woorden meer  (de Wieringermeer wordt door veel inwoners ook wel ‘de Meer’ genoemd); en tuin  (verwijzing naar land- en tuinbouw in de polder).

Onze visie: één + één = meer: De Zaaier + De Regenboog = méér voor alle kinderen van Slootdorp.

Het is een naam die niet vaak voortkomt: er is namelijk geen enkele basisschool die zo heet.

Tuin  is een mooie metafoor voor een school: de kinderen zijn de plantjes, ze groeien vanzelf, zoeken licht en voedsel op, en hebben af en toe wat verzorging nodig – de een wat meer dan de ander…

We willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers, zich in onze tuin allemaal thuis voelen vanuit betrokkenheid bij zichzelf, de ander, de school en de wereld om ons heen.

We houden de focus op de basisvaardigheden maar we treden ook buiten de paden om creativiteit, kritisch denken en sociale, culturele en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om te kunnen zaaien en oogsten in de 21ste  eeuw.

Slootdorp is een dorp in de gemeente Hollands Kroon. De Meertuin is een gezellige dorpsschool aan de groene rand van het dorp, waar met hart, hoofd en handen wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord. 

In 2020 gaan wij een nieuw gebouw betrekken. We verhuizen dan naar een prachtig, goed geoutilleerd gebouw op De Belboei, bij de sportvelden van CVW.

Officieel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool, afgekort ABBS. De term algemeen bijzonder wordt gebruikt zoals andere scholen het woord openbaar (OBS), katholiek (KBS) of protestants-christelijk (PCB) gebruiken.
Het woord algemeen heeft betrekking op de levensbeschouwelijke achtergrond van onze school. Onderwijs op algemene grondslag is onderwijs dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.

Tot ziens op De Meertuin!


Hartelijke groet,

Namens het team
van samenwerkingsschool De Meertuin,

 

Eveline van Mameren,
schoolleiding